Konaklama vergisinde uygulama esasları belli oldu

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlaması öngörülen konaklama vergisi asıllarını belirleyen genel uygulama bildirimini yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konaklama vergisi uygulama genel bildirisine nazaran, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan öteki tüm hizmetler yüzde 2 oranında konaklama vergisine tabi olacak.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu hudutlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı.

AYDA BİR DEFA VERGİLENDİRİLECEK

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve gibisi evraklarda ayrıyeten gösterilecek. Bu vergiden rastgele bir isim altında indirim yapılamayacak ve KDV matrahına dâhil edilmeyecek.

Vergilendirme devri, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık devirleri olarak belirlendi. Vergi, vergilendirme devrini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilecek.

Tebliğe nazaran, konaklama vergisi, mükellefin KDV tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacak ve beyanname verme müddeti içinde ödenecek.

GECELEME HİZMETİ OLMAZSA VERGİ ARANMAYACAK

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye etkisi bulunmuyor. Birden fazla günü kapsayan gecelemelerde fiilen hizmetin sunulduğu günler temel alınacak; geceleme hizmetinin sunulmadığı günler için vergi aranmayacak. Geceleme hizmeti almayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile memleketler arası muahedeler yeterince vergi muafiyeti tanınan milletlerarası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden muaf olacak.

Seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış basamağında vergi doğmayacak. Birebir halde acentanın satışı kademesinde da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyecek. Bildiri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir